ค้นหาโดยฤดู

ดอกไม้ฤดูใบไม้ผลิ

ดอกคาโนล่า
ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนเมษายน
ดอกซากุระ
สิ้นเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน
(พันธุ์โยชินะ และโอชิมะ)
ดอกลิฟวิงสโตนเดซี่
ปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคม
ดอกป็อปป
ต้นเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคม
ดอกชวนชม
ต้นเดือนเมษายนถึงปลายเดืิอนเมษายน
ดอกดาวเรือง
ปลายเดืิอนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม

ดอกไม้ฤดูร้อน

ดอกไฮเดรนเยีย
ต้นเดือนถึงปลายเดือนมิถุนายน
ดอกหงอนไก
ต้นเดือนกรกฎาคมถึงปลายเดือนสิงหาคม
ดอกดาเลีย
เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน
ดอกทานตะวัน
ปลายเดือนกรกฏาคมถึงปลายเดือนสิงหาคม
ต้นทองหลางสราญรมย
กลางเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม
ดอกเฟื่องฟ้า
กลางเดือนกรกฎาคมถึงปลายเดือนพฤศจิกายน
ดอกซัลเวีย
เดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนธันวาคม

ดอกไม้ฤดูใบไม้ร่วง

ดอกคอสมอส
ต้นเดือนถึงกลางเดือนตุลาคม
ดอกคอสมอสที่บานสาย
ปลายเดืิอนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน
ดอกดาเลีย
กลางเดือนกันยายนถึงปลายเดือนตุลาคม
ใบไม้เปลี่ยนสี
ต้นเดือนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน
ต้นทองหลางสราญรมย
เดือนกันยายน
ดอกซัลเวีย
เดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนธันวาคม
ออกซาลิส
ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์

ดอกไม้ฤดูหนาว

ดอกแดฟโฟดิล
เดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์
ดอกคาร์มีเลีย
เดือนธันวาคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์
ดอกสึบากิ(คาร์มีเลียญี่ปุ่น)
ต้นเดือนมกราคมถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์
ดอกบ๊วย
ต้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคม
ออกซาลิส
ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์

Pin It on Pinterest