เวลาทำการและค่าธรรมเนียม

เวลาทำการ

วันธรรมดา (วันจันทร์- วันเสาร์) 9:00 – 17:30
วันอาทิตย์ & วันหยุดนักขัตฤกษ 9:00 – 18:30
วันหยุด ปกติ เปิดตลอดปี

ค่าเข้า

ผู้ใหญ่ (นักเรียนมัธยมปลายขึ้นไป) 1200 เยน
เด็ก (นักเรียนประถม, มัธยมต้น) 600 เยน
เด็กเล็ก (อายุ3ปีขึ้นไป) 400 เยน

ข้อมูลการลดราคา

ลดราคาสำหรับกลุ่ม

30คนขึ้นไป,ลดค่าเข้า 20%

ลดราคาสำหรับทัศนศึกษา

สำหรับทรรศนศึกษาที่จัดโดยโรงเรียนค่าเข้าจะเป็นไปตามนี้
(ครูผู้นำกลุ่มเข้าฟรี)
■นักเรียนมัธยมปลาย 300 เยน
■นักเรียนมัธยมต้น 250 เยน
■นักเรียนประถม 200 เยน
■นักเรียนอนุบาล 150 เยน

ลดราคาสำหรับนักเรียนต่างชาต

ต้องแสดงบัตรต่างชาติ / บัตรนักเรียน ลดค่าเข้า50%

  • เวลาทำการและค่าธรรมเนียม

Pin It on Pinterest